Ορολογία


Σ' αυτή τη σελίδα γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας της ορολογίας. Για το σκοπό αυτό παραθέτουμε για κάθε όρο την μετάφραση του όπως απαντάται στο βιβλίο και ταυτόχρονα δίνουμε και την δική μας ερμηνεία.

Με χαρά θα περιμένω και την δική σας πρόταση-γνώμη για την πλέον δόκιμη μετάφραση.

Αγγλικός όρος Μετάφραση βιβλίου Προτεινόμενη μετάφραση Δόκιμη μετάφραση
pattern matching αναζήτηση μοτίβων (σελ.23) αναγνώριση προτύπων ...
incidence matrix μήτρα σύμπτωσης (σελ. 24) πίνακας συχνοτήτων εμφάνισης
(πρόκειται για τον πίνακα term-document)
...
tokens γλωσσικά σύμβολα (σελ. 41) ... ...
tokenization διαίρεση σε σύμβολα (σελ. 41) ... ...
stopwords διακόπτουσες λέξεις (σελ. 49) τετριμμένες λέξεις ...
stemming περιστολή (σελ.56) υπολογισμός της ρίζας μιας λέξης
ή εναλλακτικά
suffix striping, αποκοπή της κατάληξης
...
skip lists λίστες παράβλεψης (σελ.56) ... ...