Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Οικονομικών όρων με αναφορά των όρων στα κείμενα Συλλογών.

Tο πρόγραμμα εστιάζει το ενδιαφέρον του στην χρήση τεχνικών από την υπολογιστική Γλωσσολογία για την εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλες συλλογές εγγράφων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, χρησιμοποιώντας στατιστική καθώς και μορφολογική και συντακτική ανάλυση των εγγράφων για την αυτόματη κατασκευή ενος λεξικού σε μια ειδική περιοχή. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό λεξικό οικονομικών όρων το οποίο θα καλύπει τα πεδία της Μικροοικονομίας, της Μακροοικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Marketing.

Tο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις: Αρχικά θα κατασκευαστεί μια αντιπροσωπευτική συλλογή από άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην ελληνική οικονομική εφημερίδα EXPRESS καθώς και ερευνητικές μελέτες και επιστημονικά άρθρα που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 10 χρόνια από το Ινστιτούτο Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει μια γλωσσολογική και στατιστική ανάλυση της συλλογής έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα προκαταρκτικό λεξικό, το οποίο θα τροφοδοτήσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα βοηθήσουν έναν ειδήμονα να επιλέξει τους κατάλληλους όρους και φράσεις που θα συμπεριληφθούν στο τελικό λεξικό.

Χρηματοδότηση:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συμμετέχοντες:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ανάδοχος)
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ινστιτούτο Οικονομικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
KAPA-TEL S.A.
Sena S.A.