ΜΙΤΟΣ: Ένα σύστημα διήθησης, εξαγωγής και εξόρυξης πληροφορίας από κείμενα χρηματο-οικονομικού περιεχομένου.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαλείων για την ανάκτηση, διήθηση, εξαγωγή και εξόρυξη πληροφορίας τόσο από κείμενα όσο και από βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του χρήστη. Ως πεδίο εφαρμογής έχουν επιλεγεί χρηματο - οικονομικές ειδήσεις στα ελληνικά. Η εταιρεία Kapa-tel παρέχει καθημερινά την πληροφορία αυτή.

Η επεξεργασία της πληροφορίας με σκοπό το φιλτράρισμα και τον εντοπισμό σχετικών ειδήσεων,την εξαγωγή ονομάτων, προτύπων και σεναρίων και τελικά την αλληλεξάρτηση πληροφοριών και την ανακάλυψη κρυφών γεγονότων, βασίζεται σε μια ποικιλία εργαλείων και τεχνικών, από περιοχές όπως, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανάκτησης πληροφορίας, στατιστικής επεξεργασίας, μηχανών εκμάθησης και τεχνικές μοντελοποίησης των χρηστών.

Η ομάδα Ανάκτησης και Επεξεργασίας Πληροφοριών έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός εργαλείου για την κατηγοριοποίηση των εισερχομένων κειμένων σε ένα προκαθορισμένο αριθμό από θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα, 'συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών', 'διανομή κερδών' κ.λ.π. Επιπλέον έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του συστήματος ανάκτησης των ειδήσεων.

Χρηματοδότηση:

Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

Συμμετέχοντες:

Εθνικό Κέντρο Ερευνών και Επιστημών "Δημόκριτος" (Ανάδοχος)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Knowledge S.A.
KAPA-TEL S.A.
Sena S.A.