Πυθέας: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

Το αντικείμενο αυτού του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός συστήματος που θα βασιστεί στις τεχνολογίες των δικτύων υπολογιστών και των συστημάτων υπερμέσων, για την συνεχή εκπαίδευση των καθηγητών της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στα σχολεία του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη ενός συστήματος Τηλε-Εκπαίδευσης που θα στηρίζετε στον Παγκόσμιο Ιστό ( World Wide Web)
 • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα Τηλε-εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί για την από Απόσταση Εκπαίδευση
 • Την αξιολόγηση της επίδρασης της Τηλε-Εκπαίδευσης και του διδακτικού υλικού όσο αναφορά το κόστος και την εκπαίδευση


 • Χρηματοδότηση:

  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

  Συμμετέχοντες:

  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ανάδοχος)
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Εθνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  BYTE S.A.
  INTE'LEARN S.A.