ΘΑΛΗΣ: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία της Στατιστικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

To πρόγραμμα έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ενιαίου εκαπιδευτικού λογισμικού-εργαλείου στα Μαθηματικά που θα καλύπτει θέματα Γεωμετρίας, Αλγεβρας, Στατιστικής και Ανάλυσης. Τα θέματα αυτά είναι οργανωμένα σε ενότητες με σκοπό να συμβαδίζουν με το διδακτικό υλικό και την νέα παιδαγωγική προσέγγιση που ερφαρμόζεται στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

To προγράμμα είναι φιλικό προς τον χρήστη και έχει την ικανότητα να λύνει ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων από κάθε διδακτική ενότητα. Τέλος δίνει στον καθηγητή την ικανότητα να αξιολογεί τους μαθητές του.

Tα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα CD-ROM με το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ και έναν οδηγό χρήσης με λυμένα παραδείγματα.

Χρηματοδότηση:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Παιδείας)

Συμμετέχοντες:

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ανάδοχος)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς